Giáo viên Tiếng anh tiểu học cần những bằng cấp gì?

0
513

Bạn Nguyễn Thị Thu có có đặt câu hỏi cho Sự Nghiệp Học như sau:

Tôi tốt nghiệp ngành kế toán nhưng giờ muốn chuyển sang làm giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học, tuy nhiên tôi không biết cần bổ sung những bằng cấp gì để đủ điểu kiện. Bằng của tôi là bằng kế toán trái ngành như vậy có cần học lại bằng cử nhân Tiếng Anh không? Mong được Sự Nghiệp Học tư vấn, xin cảm ơn ạ.

Giáo viên Tiếng anh tiểu học cần những bằng cấp gì?
Giáo viên Tiếng anh tiểu học cần những bằng cấp gì?

Sự Nghiệp Học xin trả lời như sau:

Điều kiện để trở thành giáo viên tiểu học

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 72, Luật Giáo dục 2019 có yêu cầu về trình độ của giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học như sau:

  • Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Như vậy giáo viên tiểu học bắt buộc cần phải có bằng cử nhân, tuy nhiên đối với các môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân (các môn Tiếng Anh, âm nhạc, thể dục…) thì chỉ cần phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Theo Mục 1, Công văn 1240/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/2/2013 về việc hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học. Có quy định điều kiện đăng ký dự tuyển giáo viên Tiếng Anh tiểu học bao gồm:

  • Có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 đối với những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh, bậc 5 đối với những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2020.
  • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học do cơ sở đào tạo đã được Bộ GD&ĐT chỉ định cấp.

Trình độ Tiếng Anh bậc 4 tương đương với chứng chỉ Tiếng Anh B2, bậc 5 tương đương với chứng chỉ Tiếng Anh C1 theo khung tham chiếu Châu Âu.

Giáo viên Tiếng anh tiểu học cần những bằng cấp gì?

Như vậy để thi tuyển giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học bạn cần có bằng cử nhân Tiếng Anh, chứng chỉ Tiếng Anh B2 với trình độ cao đẳng hoặc C1 với trình độ đại học, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học.

Để có được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh cấp tiểu học bạn cần phải tham gia khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học.