Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán

0
1183

Trong bài viết này bạn sẽ được hướng dẫn các nội dung liên quan tới việc bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Không bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm sai quy định thì sẽ phải chịu những mức phạt nào. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, mẫu giấy xác nhận thời gian công tác thực tế kế toán và kế toán trưởng.

Công ty có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, thì công ty bắt buộc phải có kế toán trưởng. Trường hợp nếu chưa tìm được người đủ điều kiện để bổ nhiệm làm kế toán trưởng, công ty có thể sử dụng dịch vụ kế toán hoặc bổ nhiệm người phụ trách kế toán. Tuy nhiên cũng chỉ được tối đa trong vòng 12 tháng, sau thời gian này công ty phải bổ nhiệm người làm kế toán trưởng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (*) có thể bổ nhiệm người phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải là kế toán trưởng.

* Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng là bao lâu?

Theo khoản 3, Điều 20, Nghị định 174/2016/NĐ-CP. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 5 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Nghị định này không quy định thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng.

Hiện chưa có văn bản nào quy định về thời hạn của kế toán trưởng trong đơn vị kế toán tư nhân, chính vì vậy với đơn vị kế toán tư nhân kế toán trưởng được bổ nhiệm không có thời hạn.

Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán là gì?

Căn cứ theo Điều 54 Luật Kế toán 2015 và Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì điều kiện bắt buộc đối với kế toán trưởng là phải tốt nghiệp một trong 3 chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán. Thời gian tốt nghiệp đối với hệ TC, CĐ là 3 năm, ĐH là 2 năm, thời gian tốt nghiệp tính từ ngày cấp bằng. Ngoài ra kế toán bắt buộc phải có chứng chỉ kế toán trưởng.

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, bao gồm:

 • Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp;
 • Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan khác của nhà nước ở trung ương và các đơn vị kế toán trực thuộc các cơ quan này;
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương; các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc các cơ quan này;
 • Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh;
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp trung ương, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước;
 • Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia;
 • Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện;
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;
 • Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán của công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước hoặc là doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 05 năm.

Đối với người đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm là kế toán trưởng của đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước và đã có thời gian thực tế làm kế toán trưởng trong các đơn vị này từ 10 năm trở lên tính đến ngày 30/12/2016 thì vẫn được xem xét, bổ nhiệm làm kế toán trưởng của đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước nếu đủ các điều kiện khác theo quy định đối với kế toán trưởng mà không bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

 1. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);
 2. Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm;
 3. Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
 4. Xác nhận thời gian công tác thực tế làm kế toán trưởng theo mẫu 01/GXN, thời gian thực tế làm kế toán theo mẫu 02/GXN;
 5. Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu.

Giấy xác nhận thời gian công tác thực tế sẽ đi kèm theo đơn xin học của từng trường, chính vì vậy giấy này sẽ lấy từ trường đăng ký học và thi chứng chỉ kế toán trưởng.

Hồ sơ bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán

 1. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);
 2. Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời hạn giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán;
 3. Nhận xét của người đứng đầu đơn vị kế toán;
 4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ bổ sung (nếu có);
 5. Văn bản đề nghị bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán mới nhất được đội ngũ chuyên viên của PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP soạn thảo dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành.

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất năm 2024


Thi chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu?

Bạn có thể đăng ký học và thi chứng chỉ kế toán trưởng tại Học viện Tài chính hoặc Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là 2 đơn vị được phép học và thi online hoặc trực tiếp, tuyển sinh liên tục hàng tháng trên toàn quốc. Hơn cả đây cũng là 2 đơn vị đầu ngành về Tài chính và Kế toán tại Việt Nam.

Thủ tục nhanh gọn, thời gian cấp chứng chỉ nhanh, chứng chỉ của Bộ tài chính, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho học viên.

Để được tư vấn hoặc đăng ký thi anh/chị có thể liên hệ bằng các cách sau:

Đăng ký thi chứng chỉ kế toán trưởng

Chat Zalo
Tư vấn 24/24 kể cả lễ tết qua Zalo
Live tư vấn
Tư vấn gần đây: