Thông tin và chính sách khóa học Luyện thi Topik II.
 • Hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học
 • Học online mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị
 • Giảng viên hỗ trợ trong suốt thời gian học
 • Sở hữu khóa học trọn đời, cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik II, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik II, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik II. 
 • Chuẩn bị kiến thức nền tảng cho kỳ thi Topik II cấp 3-4-5 

Mua khóa học

Khóa học Luyện thi Topik II, sở hữu trọn đời với giá 1899000 đ
Đặc biệt, từ 22/05/2020 cho tới 02/06/2020 khi thanh toán Online bạn còn được giảm thêm 10%. Hãy nhanh tay đăng ký để nhận ưu đãi này nhé

Hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học

Giới thiệu khóa học

Bạn đang lo lắng vì kì thi Topik II sắp tới mà bạn chưa ôn luyện ? Hay do bận rộn bạn không sắp xếp được thời gian đến trung tâm luyện thi? Bạn chưa tìm được phương pháp ôn luyện tiếng Hàn phù hợp?

Nếu bạn đang có dự định đi du học Hàn Quốc hoặc làm việc tại các Công ty Hàn Quốc thì kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK vô cùng quan trọng và cần thiết. TOPIK là chứng chỉ duy nhất được thừa nhận trên toàn thế giới về năng lực tiếng Hàn, là điều kiện cơ bản để có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc, xin việc, làm việc tại Hàn Quốc

Khóa học "Luyện Thi Topik II"  chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện. Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik II, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik II, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik II. 

Giảng viên Châu Thùy Trang tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ trường Đại học Hannam, có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn sẽ giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Topik II. 

Nội dung khóa học

 • 90 ngữ pháp thường hay xuất hiện trong Topik II
 • Ngữ pháp số 1- -듣지
 • Luyện kĩ năng giải đề
 • Ngữ pháp số 2 - A-V + 거나
 • Ngữ pháp số 3 - V+ -고 나서
 • Ngữ pháp số 4- V+ -다 보면
 • 강 [NGỮ PHÁP TRUNG Cấp] PHÂN BIỆT -다 보면--다 보니까
 • So sánh -더라도 VA -아도 - Sách luyện thi Topik II với Châu Thùy Trang
 • Ngữ Pháp số 5 : V +- 다 보니(까)
 • Ngữ pháp số 6: V+ -다가는
 • Ngữ pháp số 7 : ~더니, -았/었더니
 • Ngữ pháp : V/A + -더라고요, -던데, V/A+-던, V/A+ -(의)ㄴ/는데
 • Ngữ pháp tiếng Hàn 12 : V/A- ~(ㅇ)ㄴ/는 이상
 • Ngữ pháp số 13 : V+ (으)려면
 • Ngữ pháp 14 : ~ (으)니까
 • Ngữ pháp: 23. V+ -는 동안, N+ 동안; 24. V+ -기만 하면; 25. -(으)ㄴ/는/-(으)ㄹ 셈이다
 • Ngữ pháp số 29 : V- 느라고
 • Ngữ pháp: 26. V/A- 았/었더라면; 27. V/A -거든요; 28. V/A -거든/ N-(이)거든
 • Ngữ pháp 34. V -ㄴ/는다니; 35. N. + 을/를 위해 (서) / 위하여; 36. -다시피; 37. V-아/어 대다
 • Ngữ pháp: 12. V/A + -(으)ㄴ/는 이상 ; 13. V+ -(으)려면; 14. ~(으)니까; 15.V+-(으)ㄹ 만하다; 16. N에게/한테 + 주다/가르치다/ 던지다; 17. N에게서/한테서 +빌리다/베우다/받다; 18. N+ -치고(는)
 • Ngữ pháp: 19. V + -(으)ㄹ 뻔하다; 20. V+ -(으)ㄴ 지 (시간) 되다; 21. V+ -(으)ㄴ/는 김에; 22. N-(에) 못지않게
 • Ngữ pháp 30. V - ㄴ/는다는 핑계로 / A- 다는 핑계로; 31. N1--을/를 N2--으로 삼다; 32. V/A – 다니; 33. -ㄴ/는다니요?
 • Ngữ pháp 38. A+ ㄴ/은 편이다/ V+ ㄴ/은/는 편이다; 39. V – (으)ㄹ락 말락 하다; 40. V + (으) ㄴ 채(로)
 • Ngữ pháp số 41-42-45-46-47
 • Ngữ pháp số 42 - Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Ngữ pháp 43- Câu dẫn gián tiếp (tiếp theo)
 • Ngữ pháp số 49-50-51-52-53 - Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Ngữ pháp 54 57 58 - cẩm nang luyện thi Topik 2
 • Ngữ pháp 55 - Bị động từ phần 1
 • Ngữ pháp 55 - Bi động từ (phần 2)
 • Ngữ pháp 59 60 61 - Giáo trình Cẩm nang luyện thi Topik 2
 • Ngữ pháp số 62-63-64 - Giáo trình Cẩm nang luyện thi Topik 2
 • Ngữ pháp số 65 - Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Ngữ pháp 66-67-68-69-70 - Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Ngữ pháp số 71-72-74-77 - Cẩm nang luyện thi topik 2
 • Ngữ pháp 73 -75- 76 - Cẩm nang luyện thi Topik 2
 • Ngữ pháp 78 -79-80 Hội thoại
 • Ngữ pháp số 81-82-83-84 - Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Ngữ pháp 85-86-87-88-89- 90 - Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Dạng 1 [ Câu 1-2] Hãy chọn ngữ pháp và từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 빈칸에 들어갈 맞는 문법 고르기 (phần 1)
 • Dạng 1 [ Câu 1-2] Hãy chọn ngữ pháp và từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 빈칸에 들어갈 맞는 문법 고르기 (phần 2)
 • Dạng 1 [Câu 1-2] Hãy chọn ngữ pháp và từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 빈칸에 들어갈 맞는 문법 고르기 (phần 3)
 • Dạng 2 [Câu 3-4] Hãy chọn cách thể hiện giống với phần gạch dưới 밑줄 친 부분과 비슷한 표현 고르기
 • Dạng 3 [ Câu 5-8] : Hãy chọn xem dòng chữ sau đây nói về chủ đề gì ? 무엇에 대한 글인지 고르기
 • Dạng 4a [ Câu 9-10] 글이나 도표의 내용과 같은 것 고르기
 • Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오(phần 1)
 • Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오 (phần 2)
 • Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오.(phần 3)
 • Dạng 5 [Câu 13~15] 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오.(각 2점) (phần 1)
 • Dạng 5 [Câu 13~15] 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오.(각 2점) (phần 2)
 • Dạng 6 [Câu 16~18, câu 28~31] ( )에 들어갈 내용 고르기
 • Dạng 6 [Câu 16- 18, 28-31] CÂU 5-12 ( )에 들어갈 내용 고르기
 • Dạng 7 [Câu 19-20] 다음을 읽고 물음에 답하십시오.(각 2 점) (phần 1)
 • Dạng 7 [Câu 19-20] 다음을 읽고 물음에 답하십시오.(각 2 점) (phần 2)
 • Dạng 8 [Câu 21-22] ( ) 에 알맞은 관용 표현이나 속담 +내용과 같은 것 고르기(phần 2)
 • Dạng 8 [Câu 21-22] ( ) 에 알맞은 관용 표현이나 속담 +내용과 같은 것 고르기 (phần 2)
 • Dạng 9 [câu 23-24] đề 1-2-3 Hãy chọn tâm trạng + chọn câu giống với nội dung. 심정 + 내용과 같은 것 고르기
Khóa học Luyện thi Topik II đang được bán với giá 1899000 đồng, sở hữu trọn đời, hoàn 100% tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học.

Giảm thêm 10% khi thanh toán Online từ 22/05/2020 cho tới 02/06/2020

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.