Giới thiệu về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

114

Giới thiệu về các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phổ biến hiện nay và điều kiện để được học và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là điều kiện bắt buộc phải có cho những ai muốn làm giáo viên, giảng viên nhưng không được đào tạo đúng chuyên ngành sư phạm chính quy.

Bạn đã tốt nghiệp Đại học bất kỳ, có đủ chuyên môn trong lĩnh vực nhất định. Chỉ cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là có thể tham gia giảng dạy.

Các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Tùy vào cấp độ và chương trình muốn dạy, sẽ có những loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khác nhau cho mỗi loại hình.

Nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học

Căn cứ theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học

Đối tượng học

 1. Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).
 2. Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Nội dung chương trình

1. Khối lượng chương trình

Tổng số: 35 tín chỉ, trong đó:

 • Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ.
 • Phần tự chọn (TC): 04 tín chỉ.

(01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

2. Nội dung phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ).

Thời gian đào tạo

Chương trình nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học có thời gian đào tạo tối thiểu 01 năm (12 tháng), để đảm bảo thời lượng và chất lượng bồi dưỡng; tối đa không quá 02 năm (24 tháng).

Nghiệp vụ sư phạm giáo viên THSC và THPT

Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Mẫu chứng chỉ ngiệp vụ sư phạm THPT
Mẫu chứng chỉ ngiệp vụ sư phạm THPT
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS

Đối tượng học

 1. Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.
 2. Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Nội dung chương trình

Cấu trúc và thời lượng chương trình

1.1. Cấu trúc chương trình

Chương trình gồm khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh: khối học phần dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS (phần B) hoặc người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THPT (phần C).

1.2. Thời lượng chương trình

 • Khối học phần chung: 17 tín chỉ (TC).
 • Khối học phần nhánh: 17 TC nhánh THCS, 17 TC nhánh THPT.

2. Khối học phần chung (phần A)
Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn.

(01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Thời gian đào tạo

Chương trình nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học có thời gian đào tạo tối thiểu 01 năm (12 tháng), để đảm bảo thời lượng và chất lượng bồi dưỡng; tối đa không quá 02 năm (24 tháng).

Nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học

Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng, đại học
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng, đại học

Trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Bộ Giáo dục quy định lần này không yêu cầu giảng viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Đây là thông tư được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019). Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/12/2020.

Tuy nhiên là không yêu cầu chứ không phải không cần chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm vẫn có thể giảng dạy. Những đối tượng đã có bằng đại học không phải chuyên ngành sư phạm vẫn phải có chứng chỉ mới được tham gia giảng dạy.

Chứng chỉ này vẫn được cấp theo thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học.

Đối tượng học

Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

Nội dung chương trình

1. Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ

Trong đó bao gồm:

 • Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.
 • Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

2. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ

Thời gian đào tạo

Chương trình nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học có thời gian đào tạo là từ 2,5 – 3 tháng.

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Căn cứ theo thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp.

Đối tượng học

Người có nhu cầu bồi dưỡng để đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp.

Nội dung chương trình

 1. Thời gian bồi dưỡng: 280 giờ.
 2. Đơn vị thời gian của giờ học: Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành/tích hợp/thảo luận là 60 phút; một giờ thi, kiểm tra là 60 phút.

Thời gian đào tạo

Chương trình nghiệp vụ sư phạm dạy nghề có thời gian đào tạo là từ 2 – 2,5 tháng.

Nghiệp vụ sư phạm mầm non

Căn cứ theo thông tư 49/2021/TT-BGDĐT Quy chế hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập dân lập và tư thục.

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non

Đối tượng học

Người tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Thời gian đào tạo

Chương trình nghiệp vụ sư phạm mầm non có thời gian đào tạo là từ 2 – 2,5 tháng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here