Contact

Quý đối tác, học viên, học sinh, sinh viên có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

Đây là những kênh liên lạc chúng tôi sẽ sử dụng để liên hệ với Quý đối tác, học viên, học sinh, sinh viên. Ngoài ra nếu có các kênh khác sẽ được thông báo trực tiếp bằng văn bản hoặc trực tiếp từ các kênh liên lạc trên.

Quý đối tác liên hệ hợp tác liên hệ tại đây: https://xettuyenonline.edu.vn/thu-moi-hop-tac/

Ngân hàng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – MB

Chủ tài khoản: Trương Thị Thu Hương

Số tài khoản: 0180186668888 – 0981055166

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thức

Số tài khoản: 8866696988888 – 0944055166

Ngoài các số tài khoản trên, Quý khách vui lòng không chuyển khoản tiền học phí tới bất cứ số tài khoản nào khác từ bất cứ ai cung cấp.