Hướng dẫn về tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS)

559

Để đáp ứng đầy đủ cho ngành Du lịch tại Việt Nam trước nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao. Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch do Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam” xây dựng. Có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội, do Liên minh Châu Âu tài trợ, được giao nhiệm vụ sửa đổi bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS).

Hướng dẫn về Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam phiên bản 2013 đã được Dự án EU-ESRT hoàn thiện. Người dùng sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn VTOS, bao gồm các bậc trình độ, cấu trúc, các chứng chỉ và đơn vị năng lực VTOS.

Hướng dẫn du lịch (VTOS)

Điều hành du lịch và đại lý lữ hành (VTOS)

Phục vụ buồng (VTOS)

Quản lý khách sạn (VTOS)

[mxh]

Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ (VTOS)

Thuyết minh du lịch (VTOS)

Phục vụ trên tàu thủy du lịch (VTOS)

Phục vụ nhà hàng (VTOS)

Chế biến món ăn (VTOS)

Lễ tân (VTOS)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here