Giới thiệu về kế toán trưởng & chứng chỉ kế toán trưởng năm 2024

0
1018

Bài viết giới thiệu về kế toán trưởng, làm sao để có được chứng chỉ kế toán trưởng. Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định hiện hành và các nội dung khác liên quan tới kế toán trưởng năm 2024.

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị… Chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành, tham mưu về tài chính, kế toán và các chiến lược tài chính cho lãnh đạo đơn vị.

Giới thiệu về kế toán trưởng & điều kiện bổ nhiệm
Giới thiệu về kế toán trưởng & điều kiện bổ nhiệm

Nhiệm vụ của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều chỉnh những công việc của các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý và chính xác.

Tổng hợp các báo cáo báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính hàng năm để tham mưu cho lãnh đạo các kế hoạch về tài chính và kế toán.

Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kế toán của đơn vị và các sai số nếu xảy ra trong hoạt động kế toán và tài chính của đơn vị.

Ngoài ra tùy vào từng đơn vị thì kế toán trưởng sẽ có những nhiệm vụ khác nhau, không đơn vị nào có thể giống đơn vị nào.

Trên thực tế nhiệm vụ quan trọng và khó nhất của kế toán trưởng chính là chịu trách nhiệm và đảm bảo công tác kế toán và tài chính của đơn vị theo đúng yêu cầu của lãnh đạo đưa ra.

Công việc của kế toán trưởng

Trước khi nói đến công việc của kế toán trưởng thì chắc chắn phải đề cập đến nhiệm vụ, vì phải từ nhiệm vụ mới có công việc. Chính vì vậy để tìm hiểu về công việc của kế toán trưởng có thể đọc thêm ở phần nhiệm vụ của kế toán trưởng.

Kế toán trưởng là người làm việc trực tiếp, và thường chỉ đứng dưới giám đốc phụ trách tài chính. Chính vì vậy công việc của kế toán trưởng sẽ là lên kế hoạch về tài chính, kế toán cho đơn vị sau đó chỉ đạo và hướng dẫn cho các kế toán viên thực hiện theo.

Công việc của kế toán trưởng
Công việc của kế toán trưởng

Vai trò của kế toán trưởng

Trong công ty kế toán trưởng có vai trò vô cùng to lớn trong hoạt động kế toán và tài chính của đơn vị. Người ta thường ví von kế toán còn to hơn giám đốc, bởi kế toán nói chung và kế toán trưởng nói riêng sẽ nắm toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán của công ty.

Lãnh đạo công ty thường chỉ nhìn con số cuối cùng để xác định tính “hợp lý” chứ rất khó có thể ngồi sọi lại từng con số để tính toán. Sai hay đúng là do kế toán, chính vì vậy chúng ta mới thấy vai trò của kế toán hoặc kế toán trưởng quan trọng như thế nào trong đơn vị.

Vai trò của kế toán trưởng
Vai trò của kế toán trưởng

Quyền hạn của kế toán trưởng

Không có một thông tư hay nghị định nào quy định về quyền hạn của kế toán trưởng. Chính vì vậy quyền hạn của kế toán trưởng thường là do đơn vị chủ quản quyết định.

Kế toán trưởng thường chỉ đứng sau giám đốc hoặc giám đốc tài chính, chính vì vậy kế toán trưởng thường có quyền hạn chỉ sau 2 vị trí nói trên.

Quyền hạn của kế toán trưởng
Quyền hạn của kế toán trưởng

Có mấy loại kế toán trưởng?

Có mấy loại kế toán trưởng?

Kế toán trưởng được chia ra làm 2 loại là kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước, hay còn gọi là kế toán trưởng doanh nghiệp.

Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước: Là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang.

Kế toán trưởng doanh nghiệp: Là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã.

Chứng chỉ kế toán trưởng là gì?

Chứng chỉ kế toán trưởng và văn bằng được cấp cho kế toán đủ điều kiện tham gia và đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng. Chứng chỉ này dùng để bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán.

Mẫu chứng chỉ kế toán trưởng của Bộ Tài chính do Học viện Tài chính cấp
Mẫu chứng chỉ kế toán trưởng của Bộ Tài chính do Học viện Tài chính cấp

Tất cả chứng chỉ kế toán trưởng đều do Bộ Tài chính cấp và quản lý thống nhất. Chính vì vậy chứng chỉ này dù trường nào cấp thì cũng chỉ khác nhau về số đăng ký và tên trường, giá trị sử dụng là như nhau.

Để có được chứng chỉ kế toán trưởng bạn cần phải tham gia khóa học kế toán trưởng, sau khóa học nếu đạt kết quả sẽ được cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng”.

Thời gian bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng trong bao lâu?

Thời gian bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng là trong khoảng từ 4 – 6 tuần, bao gồm cả thời gian thi, tương đương với 192 giờ đến 288 giờ đào tạo.

Đối với kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước chương trình bổi dưỡng được quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư 199-2011-TT-BTC có thời lượng chi tiết như sau:

Thời gian toàn khoá: 4 tuần (kể cả thời gian thi)

(4 tuần x 6 ngày x 8 giờ = 192 giờ. Một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao).

Đối với kế toán trưởng doanh nghiệp chương trình bổi dưỡng được quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư 199-2011-TT-BTC có thời lượng chi tiết như sau:

Thời gian toàn khoá: 6 tuần (kể cả thời gian thi)

(6 tuần x 6 ngày x 8 giờ = 288 giờ. Một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao).

Lệ phí thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng là bao nhiêu?

Theo Điểm B, Khoản 1, Điều 5, Thông tư 199-2011-TT-BTC thì học phí tham gia khóa học theo mức phù hợp với quy định của Nhà nước về học phí giáo dục. Các trường hiện tại đang có mức học phí là từ 2,5 tới 3 triệu tùy chương trình bồi dưỡng.

Để xem chi tiết mức học phí lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng, mời bạn đọc bài viết khóa học kế toán trưởng.

Chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn bao lâu?

Được quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn là 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm. Trong 5 năm đấy kế toán trưởng được bổ nhiệm không giới hạn số lần và số đơn vị công tác. Sau 5 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ, phải thi cấp lại chứng chỉ kế toán trưởng mới thay thế để tiếp tục bổ nhiệm.

Điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng là gì?

Điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng

Căn cứ theo Điều 54 Luật Kế toán 2015 được hướng dẫn bởi Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP. Thì điều kiện để được thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng là phải tốt nghiệp một trong 3 chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiếm toán. Thời gian tốt nghiệp tính từ ngày cấp bằng là 2 năm đối với hệ đại học và 3 năm đối với hệ cao đẳng hoặc trung cấp.

Ngoài ra để được tham gia lớp kế toán trưởng bạn cần phải có giấy xác nhận thời gian công tác của đơn vị bạn đang công tác. Đơn xin học nộp cho đơn vị đào tạo có dấu xác nhận của đơn vị đang làm công tác kế toán.

Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

Điều kiện bắt buộc để được bổ nhiệm kế toán trưởng là cần phải tham gia khóa học kế toán trưởng, sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ được cấp chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ này dùng để bổ nhiệm kế toán trưởng theo Luật Kế toán 2015.

Các điều kiện để được bổ nhiệm kế toán trưởng cũng bao gồm các nội dung như điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng ở trên.

Tuy nhiên nếu nói rằng điều kiện duy nhất để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng là chỉ cần chứng chỉ kế toán trưởng thì cũng đúng. Bởi trước khi đào tạo và cấp chứng chỉ, đơn vị đào tạo cần đảm bảo học viên đủ điều kiện mới được cho học và thi cấp chứng chỉ. Chính vì vậy, kế toán đã có chứng chỉ kế toán trưởng thì chẳng có lý do gì để phải xét xem có đủ điều kiện nữa không rồi.

Bạn có thể tham khảo bài viết quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng để có thêm thông tin về cách bổ nhiệm và các giấy tờ liên quan.

Kế toán trưởng có cần chứng chỉ không?

Theo điểm c, khoản 1, điều 54 Luật Kế toán về “tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng”. Có quy định kế toán trưởng bắt buộc phải có chứng chỉ mới được bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán.

Điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

Trích từ Luật Kế toán số 88/2015/QH13
  1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Không bổ nhiệm kế toán trưởng có bị phạt không?

Theo khoản 1 và 2, điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018. Doanh nghiệp không bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc bổ nhiệm không theo đúng trình tự, thủ tục quy định sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

Phạt từ 5 – 10 triệu trong trường hợp:

  • Không bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;
  • Không bàn giao công việc khi có thay đổi về kế toán trưởng, phụ trách kế toán;
  • Không thông báo khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Mức phạt này là áp dụng cho cá nhân, nếu là tổ chức sẽ bị phạt gấp đôi (Theo điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

Điều 17. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

Trích từ Nghị định 41/2018/NĐ-CP
  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;

b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;

c) Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

d) Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Không có xác nhận của đơn vị công tác, làm thế nào để học chứng chỉ kế toán trưởng?

Với những bạn đã có chứng chỉ kế toán trưởng mà chưa hết hạn, khi chuyển đơn vị công tác có thể dùng lại chứng chỉ cũ để bổ nhiệm. Còn với những ai chưa có chứng chỉ hoặc chứng chỉ đã hết hạn, khi xin việc ở đơn vị mới phải xin họ sau khi nhận vào làm rồi mới có thể học chứng chỉ kế toán trưởng.

Học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu?

Để tham gia khóa học và được cấp chứng chỉ kế toán trưởng, bạn có thể tham gia tại Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân và một số đơn vị đào tạo được cấp phép khác. Trong đó Học viện Tài chính là đơn vị đào tạo có số lượng học viên theo học được thống kê là nhiều nhất cả nước.

Tham khảo khóa học kế toán trưởng của Học viện Tài chínhkhóa học kế toán trưởng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Liên tục có các lớp khai giảng tháng 05/2024 trên cả nước, có lớp học trực tiếp và học online rất thuận tiện.

Nếu trước đây chỉ có hình thức học trực tiếp thì học viên phải di chuyển xa hơn vì không phải tỉnh thành nào cũng có lớp. Tuy nhiên hiện tại đã có hình thức đào tạo và thi online 100%. Chính vì vậy dù ở bất cứ đâu bạn cũng có thể đăng ký và học khóa học kế toán trưởng.

Chat Zalo
Tư vấn 24/24 kể cả lễ tết qua Zalo
Live tư vấn
Tư vấn gần đây:

Để được tư vấn về điều kiện và khóa học thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định hiện hành năm 2024. Bạn có thể chat Zalo để được tư vấn hoặc liên hệ theo số hotline 0981 055 166.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here