Làm sao để trở thành giáo viên âm nhạc tiểu học?

0
383

Bạn Phạm Hồng Hảo có có đặt câu hỏi cho Sự Nghiệp Học như sau:

Em đã tốt nghiệp ngành Marketing đại học Thương Mại. Sau khi đi làm được 4 năm thì em có ý định thi tuyển vào trường tiểu học để dạy môn âm nhạc. Thực tế thì em cũng chưa biết điều kiện để trở thành giáo viên âm nhạc cấp tiểu học là gì, mong Sự Nghiệp Học tư vấn giúp em.

Làm sao để trở thành giáo viên âm nhạc tiểu học?
Làm sao để trở thành giáo viên âm nhạc tiểu học?

Sự Nghiệp Học xin trả lời như sau:

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 72, Luật Giáo dục 2019 có quy định đối với giáo viên bậc tiểu học như sau:

  • Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Như vậy để trở thành giáo viên âm nhạc tiểu học bạn cần phải có bằng cử nhân ngành âm nhạc và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm âm nhạc tiểu học. Chứng chỉ này có được sau khi hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm tiểu học.

Với trường hợp của bạn Phạm Hồng Hảo, thì tuy là bạn đã có bằng cử nhân nhưng lại không phải là ngành âm nhạc, nên sẽ không đủ điều kiện để thi tuyển làm giáo viên âm nhạc trong trường tiểu học.